pondelok 28. decembra 2009

PF 2010 všetkým fanúšikom komiksu

Končí sa rok 2009 a všetci dúfame, že ten nový - 2010 - bude lepší, bohatší a úspešnejší. Ja všetkým fanúšikom a priateľom obrázkov s bublinkami prajem, aby sa im splnili aj tie najtajnejšie sny. Jedným z tých mojich je pokračovať s týmto blogom a sprístupniť čo najväčšiemu počtu komiksových bláznov príjemné spomienky na doby dávno minulé. Takže všetko naj ...nedeľa 25. januára 2009

HISTÓRIA SLOVENSKÉHO KOMIKSU III.

KOMIKSOVÉ VÝSTAVY

Uvoľnenie cenzúry a zákazov okolo komiksu koncom osemdesiatych rokov a zároveň väčší záujem zo strany vydavateľov, autorov i fanúšikov logicky viedol k založeniu v tom čase ešte spoločného „Československého COMICSklubu“ v Prahe pod vedením Vladimíra Veverku – predsedom slovenskej časti sa stal Juraj MAXON z Bratislavy.

Pod jeho záštitou sa organizovali pravidelné súťažné prehliadky komiksov pod názvom BEMÍK, kde od jeho počiatkov slovenskí autori úspešne prezentovali slovenskú komiksovú tvorbu.
V roku 1986 získal 1. cenu za komiks RUUM Juraj MAXON. O rok neskôr získal ten istý autor za komiks ULMAX cenu poroty a v roku 1989 opäť 1. cenu za najlepší miniseriál HOMO PERFECTUS. Z ďalších slovenských autorov si ceny z Bemíka odniesli napr. Ľudovít MIKULA za komiks GROVEN, Milan DUBNICKÝ za príbeh STROM v roku 1991, či Pavol BRATSKÝ v roku 1995.

Po rozpade spoločného štátu sa bohužiaľ narušili i vzťahy v tomto celoštátnom združení, ako aj úzke kontakty českých a slovenských autorov.

Potreba vytvoriť určité združenie komiksových autorov však i po rozpade Československého COMICsklubu pretrvávala a tak vznikajú nezávisle na sebe hneď dve takéto združenia – v roku 1992 bratislavskí výtvarníci Blažek, Dubnický a Maxon zakladajú Združenie autorov komiksu, zatiaľ čo autori združení okolo komiksového magazínu Bublinky zakladajú klub ZANOTA – Slovenský klub autorov comics – predsedom sa stáva Jaroslav UHEL z L. Mikuláša.

Obe združenia sa snažili nielen o publikačnú činnosť svojich členov, ale organizujú i spoločné podujatia, ktorými sa snažia dostať komiks do povedomia čo najširšieho okruhu divákov a priaznivcov.

Bratislavské Združenie autorov komiksu organizuje v roku 1992 putovnú výstavu pod názvom COMICS x5 /Blažek, Csiba, Maxon, Dubnický, Regitko/ - azda prvýkrát sa komiks dostáva do „úctyhodnej kamennej budovy“ – do Nitrianskej štátnej galérie /výstava pokračuje v Bratislave a Piešťanoch/.

O dva roky neskôr, v roku 1994, pripravil Ivan Chytil pokračovanie tejto výstavy – opäť v Nitrianskej galérii – tentoraz pod názvom COMICSOVÉ SVETY. Zúčastňujú sa jej okrem slovenských autorov /Bratský, Dubnický, Fiala, Danglár, Humaj, Lajda, Maxon, Mráz, Pilcerová, Schwarz/ i českí autori /Růžička, Kubát, Páv, Broschardt/ a nemeckí /“Atze“ Atzenhofer, Stummer/.

Autori združení v ZANOTE pod záštitou Regionálneho kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši organizujú v rokoch 1993 – 1995 tri ročníky Národnej súťažnej prehliadky komiksov DNI COMICS. V roku 1993 porota ocenila z 20 zúčastnených kresliarov 5 autorov: Moravčík, Schwarz, Kubát, Sedlák a Bratský.
Najväčšiu účasť zaznamenal II. ročník v roku 1994. Zúčastnilo sa ho 24 autorov, pričom spoločne vystavovali autori oboch združení. V roku 1995 bol už komiks na Slovensku na ústupe, čo sa odrazilo i na účasti – iba 13 autorov.

Na všetkých troch ročníckoch DNÍ COMICS vystavovali nasledovní autori:
P. Bratský /Košice/, A. Benko /Fiľakovo/, M. Budiš /Michalovce/, R. Cimbala /Košice/, M. Čapka /Žilina/, M. Dubnický /Bratislava/, V. Hudák /Košice/, F. Jabolonovský /Bratislava/, I. Kubát /Kladno, CZ/, M. Mihalovič /l. Mikuláš/, Ľ. Mikula /Krompachy/, P. Moravčík /Bratislava/, M. Pilcerová /Lučenec/, J. Sedlák /B. Bystrica/, M. Schwarz /Lučenec/, D. Blažek /Piešťany/, J. Kolesár /Vysoká nad Uhlom/, F. Mráz /Fiľakovo/, J. Maxon /Bratislava/, J. Borisza /Košice/, V. Csiba /Jahodná/, M. Hlaváč /Sl. Ľupča/, A. Hudec /Bratislava/, P. Karpinský /Sp. Nová Ves/, B. Kohút /B. Bystrica/, J. Lupečka /Košice/, J. Pavlovič /Bratislava/, P. Pirončiak /L. Mikuláš/, R. Rybovič /Brezno/, I. Strinka /Bratislava/ J. Valter /Bratislava/, Z. Vinklář /Praha, CZ/, B. Horecký /Martin/, I. Kováčik /Bratislava/ a J. Schuster /Bratislava/.

Novinkou posledných dvoch ročníkov boli i vyhlásenie súťaže pre žiakov základných škôl, pričom výstavu oboslali prácami svojich žiakov základné umelecké školy z Rimavskej Soboty, Fiľakova, Lučenca, Detvy, Bardejova, Banskej Bystrice, ako i základné školy z Martina , Prievidze, Prešova a Bratislavy.

Tak rok 1995 je pre slovenský komiks zlomový v tom, že končia oficiálne výstavné podujatia, publikačná aktivita je minimálna a viac-menej iba náhodná /sci-fi časopis FANTÁZIA č.2, 1998/, špecializované časopisy nevychádzajú, komiksové združenia končia svoju činnosť a KOMIKS je na tom vlastne horšie, ako bol v časoch najtvrdšej cenzúry.

Ľudovít MIKULA: Groven (Bublinky 4,5,6/1991)